تبلیغات
چراغ هدایت - مطالب شهریور 1391
پنجشنبه 30 شهریور 1391

استخوانهای بدن چه کاریانجام می دهند ؟

   نوشته شده توسط: reza nz    

استخوانهابرای قسمتهای نرم بدن اتکیه گاه هستند و بدن را به شکل ثابتی نگاه

می دارند. اگر بدن استخوان نداشت هرزمان به شکلی در می آمد.استخوانها سپر

بدن نیز هستند.مثلا اگر دندهنداشتیم مختصر افتادن یا فشاری, به قلب یا ریه یا

عضو دیگری از بدن ما صدمه میزد. استخوانها با کمک ماهیچه هاسبب می شوند

که ما بتوانیم اعضای مختلف بدن را حرکت بدهیم.استخوانها علاوه بر اینکه تکیه گاه

قسمتهای نرم بدنند و آن قسمتها را از آسیبحفظ می کنند,گلبولهای قرمز خون را

تولید وکلسیم را ذخیره میکنند که برای سلامت و مخصوصا رشد بدن عضو مهمی

 است.

 

از امام صادق(ع) از پدرانش نقل شده که رسول خدا(ص) فرمود: نشستن در مسجد

برای انتظارنماز عبادت است مادامی که حدثی سر نزند سوال شد: حدث چیست.

فرمود: غیبت کردن.


جمعه 10 شهریور 1391

دوری از غفلت !!!

   نوشته شده توسط: reza nz    

حضرت علی (ع)در خطبه بیستم نهج البلاغه می فرمایند:

اگر چیزی که مردگان بعد از مرگ , می دیدند شمانیز می دیدید , وحشت می کردید

و آن وقت سخنان حق را می شنیدید و اطاعت می کردید, ولی آنچه آنان می بینند

شما نمی بینید و به زودی می بینیدو اگربخواهید شما نیز می توانید ببینید, چرا که

 سخنان حق را( در قرآن و روایات) به شما گفته اند, اگربشنوید هدایت می شوید.

به طور یقین شما مطالب عبرت آموز را دیده اید و از آنچه حرام است از طرف خداوند

نهی شده اید و هیچ کس بعد از فرشتگان, به غیر از انسان, مامور تبلیغ از طرف

 خداوند نبوده است.

 

حضرت محمد (ص): مسلمان کسی است که مسلمان دیگر از دست و زبانش در

امام باشد.


چهارشنبه 8 شهریور 1391

حسد ؟

   نوشته شده توسط: reza nz    

کسانی که حسد را در خود پرورش داده و حسود بار آمده اند, لحظاتشان با ناراحتی

و اضطراب می گذرد و وجودشان پر ازکینه و شقاوت است.

به دو سخن از پیشوایان خود در این باره گوش فرادهیم:

رسول خداکه درود و تحیت خدا بر اوو خاندانش باد , فرمودند:

از حسادت بپرهیزید, زیراهمان طورکه آتش , هیزم را می سوزاند و نابود می سازد,

حسد نیز کارهای نیک شمارا بی اثر و نابود می سازد.

اما م صادق که تحیت و سلام به او باد, فرمودند:

آنچه دین شما را فاسد می کند سه چیز است: 1- حسد , 2- خود پسندی

3- به خود بالیدن,(( بکوشید با این سه چیز , دینتان رانابود نسازید))

 

حضرت باقر (ع) در مورد نخستین درجه ایمان می فرماید:

هرکس گناهش او را ناراحت کرد و کار نیکش او را شادمان ساخت او مومن است .