تبلیغات
چراغ هدایت - مطالب مرداد 1391
یکشنبه 29 مرداد 1391

به مردم احسان کن !!!

   نوشته شده توسط: reza nz    

لقمان حکیم به فرزندش می فرماید:

فرزندم! به کسانی که سزاوار احسان باشند, احسان کن و در این کار خدا را منظور بدار

و در بخشش شرط اعتدال را رعایت کن , نه بخل دست تو را از انفاق لازم باشد بازدارد

و نه تبذیر مال تو را به باد فنا دهد.برای یتیمان پدری مهربان باش و بدان آمرزش گناهان

در سایه پیروی حق است.

پسرم! ابتداءرعایت همسایه کن آنگاه به خودت برس, اول رفیق پیدا کن سپس به سفر

اقدام نما, نیکی را به نیکی مکافات کن و بد کار واگذار که بدتر از آنچه در حق خود کرده

 تو نمی توانی به او وارد سازی.

 

امام باقر (ع): به کودکان خود درس دین بیاموزید پیش از آنکه گمراهان آنان را گمراه کنند.


پنجشنبه 19 مرداد 1391

ساکنین دیار ومشت ؟

   نوشته شده توسط: reza nz    

امام علی (ع)درراه بازگشت از جنگ صفین ,وقتی به قبرستان کوفه رسید, ایستادو

این سخنان را ایراد فرمود:

ای ساکنین دیار وحشت! ای تنهایان! ای وحشت زدگان! ای خاک نشینان گورهای

تنگ و تاریک! و ای جدا شدگان از وطن!شما از پیش ما رفتید و ما به زودی به شما

ملحق می شویم. ماندگان خانه های شما را اشغال کرده و همسرهای شما به عقد

نکاح خود در آوردند و اموال شما را بین خود تقسیم کردند.

سپس اماروکرد به اصحاب خود و فرمود: اگر این اموات اجازه سخن گفتن داشتند,

به شما می گفتند که بهترین و سودمند ترین توشه ها , تقوا و پرهیز کاری است.

 

رسول اکرم(ص): نمازی که از قلب بر نخیزدمورد قبول خداوند بزرگ نیست.


سه شنبه 10 مرداد 1391

موجودی از جنس عقرب ؟؟؟

   نوشته شده توسط: reza nz    

پیغمبر اکرم (ص):  می فرماید:

هنگامیکه قیامت بر پا می شودموجودی از جنس عقرب از دوزخ بیرون می آید

که سرش در آسمان هفتم و دمش زیر زمین و دهانش از شرق تا مغرب است و

می گوید کجایند کسانی که با خدا و رسولش جنگ کننده بودند, پس جبرئیل نازل

می شود و می گوید چه کسانی را می خواهی ؛ گوید پنج طایفه را ؛؛ترک کننده

نماز , منع کننده زکوة ,و خورنده ربا و شرابخوار و کسانی که در مسجد حدیث دنیا

می کنند( یعنی تکلم کنندگان به مال حرام مانند غیبت و تهمت به مسلمان و مانند

ترویج باطل و ثناء ظالم و مدح کسی که سزاوار ستایش نیست.) 

 

پیغمبر اکرم (ص): مبادا آثار نیکان در تونمودار باشد و نیک نباشی که در  این صورت

با ریا کاران محشور خواهی شد.


دوشنبه 9 مرداد 1391

هفت روز مهم برای روزه گرفتن ؟

   نوشته شده توسط: reza nz    

حضرت محمد (ص): در سال 7 روز هست که هرکه روزه بگیرد بهشت بر او واجب شود

اگر چه گناه کبیره کرده باشد, به برکت این روزها گناهانش آمرزیده و روز قیامت خدا از او

راضی باشد:

1- دهم محرم هرکه از روی حزن و اندوه آن روز را روزه بگیرد گناه 60 سال او بخشوده شود.

2- هفدهم ربیع الاول که روز تولدحضرت محمد(ص)هست و آن هم کفاره 60 سال گناه است.

3- بیست و هفتم رجب روز بعثت و آن هم کفاره 60 سال گناه است.

4- بیست و پنجم ذی القعده روز ؛؛ دحو الارض؛؛ که آن کفاره 60 ماه گناه هست .یعنی 5 سال

5- سوم ذی الحجه؛؛روزی که توبه حضرت داوودقبول شد؛؛ و آن هم کفاره 10 سال گناه است.

6- نهم ذی الحجه ؛؛ روز عرفه؛؛ که آن هم کفاره 60 سال گناه است.

7- هیجدهم ذی الحجه؛؛ روز عید غدیر؛؛ که ثواب روزه یک عمر را دارد.

 

رسول اکرم (ص): منافق دو رو با دو زبان به عرصه محشر می آید یکی از پشت سر و دیگری

از جلورو آویخته, چنان آتش از آنها می بارد که بدنش را می گدازد و او را چنین معرفی

می کنند این است که در دنیا دو زبان و دو رو داشت.


چهارشنبه 4 مرداد 1391

فرزند نوجوانتان را ناز پرورده بار نیاورید؟

   نوشته شده توسط: reza nz    

1-  فرزندانتان را از گزندروزگار حفظ کنید , اما از حمایت بیش از اندازه هم اجتناب نمایید.

2- والدین بایستی آگاه باشند حمایت بیش از اندازه می توتند مانع رشد و ترقی

فرزندانشان شود.

3- بگذارید فرزندتان مستقل تربیت شود.

4- او را به انجام کارهایش تشویق نمایید و او را وابسته به بار نیاورید.

5- والدین بیاموزند در وقت لزوم به فرزندشان ؛؛ نه ؛؛ بگویند. گاه یک نه گفتن می تواند

فرزندتان را نجات دهد.

6- والدین آگاه باشند لازم نیست تمام خواسته های نوجوان بر آورده شود, ضروری است

با خواسته های نوجوان منطقی بر خورد شود.

7-والدین در نظر داشته باشند, از یک طرف نباید کلیه در خواستهای نوجوان فوری اجابت

گردد و از طرف دیگر نباید اجازه داد که زیاد فرزند نوجوانشان با ناکامی مواجه گردد.

 

قال رسول الله(ص): جانب خدا را نگه دار تا همیشه وی را روبرو بینی


چهارشنبه 4 مرداد 1391

کردار امام رضا (ع)

   نوشته شده توسط: reza nz    

ابراهیم بن عباس نقل می کند: هرگز ندیدم حضرت رضا (ع) با سخن خود کسی را

به رنجاند و یا کلام کسی را قطع کند تا او صحیت خود را تمام می کرد. هرگز محتاجی

را رد نکرد و به قدری که قدرت داشت به او کمک می نمود. هرگز پاهای خود را در مقابل

کسیکه نشسته بود دراز نمی نمود و در مقابل کسیکه نشسته بودتکیه نمی کرد در

موقع خندیدن قهقهه نمی زد خنده او تبسم بود شبها کم می خوابید و صبحها زود از

خواب بیدار می شدبه کارهای خیر و معروف بطور پنهان بسیار عمل می نمود و اکثر

آنها نیز در تاریکی شب انجام می پذیرفت.

 

پیامبرب اکرم (ص): خداوند گویئ تا هنگامی که بنده ام مرا یاد می کند و لبهایش بنام

من حرکت می کند با او هستم.