دوشنبه 26 تیر 1391

کبر و نخوت !!

   نوشته شده توسط: reza nz    

کبر و نخوت ارزش انسانی را پائین می آوردو او را تا مقام پست حیوانیت تنزل می دهد,

و کسانی که کبر و نخوتدارند , همواره از یاد خدا غافل می مانند.

چه زیباست سخنان معصوم (ع) در این باره :

امام و پیشوای مومنین علی که تحیت و سلام به او باد , فرمودند:

خودپسندی ی آدمی , دلیل کم عقلی او است,؛؛؛ که اگر عقل می داشت

همه را از خود پست تر نمی دانست.؛؛؛؛

امام صادق که تحیت و سلام به او باد , فرمودند:

خود خواهی و کبر این است که مردم راپست و نا چیز بدانی , و حق را سبک بشماری.

 

حضرت محمد (ص) : خداوند فرشته ای دارد که هنگام نماز بانگ می زند, آدمیزادگان

بر خیزیدو آتشهائی را که بر خویشتن افروخته اید به نماز خاموش کنید.


جمعه 23 تیر 1391

چگونه رفتار خوب داشته باشیم؟؟

   نوشته شده توسط: reza nz    

1-ابتداء در مورد همه چیزبه خوبی فکر کنیم قبل از اینکه راجع به آن صحبت کنیم خصوصا اگر در
پیدا کردن لغات ضعیف هستید.
2- همیشه از کلمه متشکرم زیاد استفاده کنید و خوش برخورد باشید.
3- با دیگران با احترام صحبت صحبت کنید و از نکاتمنفی و آزاردهنده دوری کنید.
4- همیشه به بزرگترها احترام بگذارید و به حرف آنها گوش دهید و یاد بگیرید.
5- در را برای کسانی که در نزدیک شما حرکت می کنند باز کنید, چه خانم باشند و چه آقا.
6- در مورد والدینتان به خوبی صحبت کنید و برای آنها احترام قائل باشیدحتی اگرهمیشه
این حس را ندارید.
7-قسم نخورید و از بان شرم آور استفاده نکنید.
8- با دیگران به طور مناسب خوش آمد گوئی کنید حتی اگر آنها را از قبل نمی شناسید.
9- نشان دهید که شناختن افراد برایتان اهمیت دارد پس از آنها سوال کنید.
10- به ظاهر خود اهمیت دهید.
11-حال دیگران را نگیریدکسی را تحقیر نکنید و غیبت نکنید.
12- هیچ وقت صحبت دیگران را قطع نکنید مگر اینکه بی ادبی یا دروغ باشد.
13- همیشه در پی اشکار سازی امور باشید.
14- در هنگام صحبت کردن از اره استفاده نکنید, بله بگوئید.


جمعه 23 تیر 1391

صبراز دیدگاه معصومین (ع)!

   نوشته شده توسط: reza nz    

امام باقر (ع) : بهشت در میان ناگواری ها و شکیبائی است پس هرکه در دنیا بر

بر نا گواری ها صبر کند به بهشت می رود.

امیر المومنین علی (ع): صبر بر دو گونه است : صبردر مصیبت که نیکو و زیباست و نیکوتر

از آن صبر و خود داری از چیزی است که خدای عز و جل آن را بر تو حرام کرده است.

رسول اکرم (ص): صبر بر سه قسم است : صبر در مصیبت و صبر بر طاعت و

صبر از گناه.

امام باقر (ع): صبر بر دو گونه است : صبر بر بلا که خوب و نیکوست ولی بهترین صبر

پرهیز از محرمات است.

                     #####################################

پیامبر اکرم (ص): خداوند گوید تا هنگامی که بنده ام مرا یاد می کند  و لبهایش به نام من

حرکت می کند با او هستم.


جمعه 9 تیر 1391

خشم !!!

   نوشته شده توسط: reza nz    

هان ! چه زیبا و با شکوه است که انسان خشم خود رافرو برد, تا مبادا به واسطه ی

آن , لطمه ای بر دیگران وارد سازد.

امامان معصوم که بر همه آنان درود باد در این باره ما چنین سفارش می فرمایند:

امام وپیشوای مومنین علی که تحیت و سلام به او باد , فرمودند:

از خشم بپرهیز , که آغازش دیوانگی , و پایانش پشیمانی است.

{{ آن گاه پشیمانی سودی نخواهد داشت}}.

امام صادق که تحیت و سلام به او باد , فرمودند:

کلید هر شر و بدی , خشم و غضب است.

 

علی (ع): هیچ بنده ای مزه ایمان را نمی چشد مگر اینکه دست از دروغ بکشد خواه

شوخی باشد خواه جدی .


جمعه 9 تیر 1391

شرک کوچک ؟؟

   نوشته شده توسط: reza nz    

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:  بیشتر چیزی که بر شما می ترسم شرک کوچکتر است.

پرسیده شد: ای پیغمبر گرامی شرک کوچکتر چیست؟

فرمود : ریاء  , روزقیامت وقتی که خدایتعالی جزای بندگانش را داد به اهل ریاء

می فرماید: به آن کسانی که برایشان عمل می کردید مراجعه کنید وپاداش خود

را از ایشان به گیرید.

 

حضرت محمد(ص): هر طفلی که در طلب علم و عبادت بزرگ شود , خداوند ثواب

هفتاد و دو صدیق به او عطا کند.


چهارشنبه 7 تیر 1391

مقام پدر و مادر تا به کجا؟؟؟

   نوشته شده توسط: reza nz    

1-   خداوند جایگاه پدر و مادر را در رتبه بعد از خود قرار داده است.   

2- هم چنان که حق خداوند مجهول است، حق پدر و مادر نیز مجهول است.

3- هم چنان که انسان هر چه تلاش کند ، نمی تواند حق خداوند را ادا کند و تنها می تواند

خود را در مسیر بندگی خداوند قرار دهد در مورد پدر و مادر نیز چنین هست که حق ایشان

قابل ادا نیست.

4- هم چنان که ادای حق معصومان به عنوان پدر معنوی امت در حال حیات و مرگ یکسان

است، ادای حق والدین نیز در حال حیات و مرگ یکسان است و تنها شکل آن فرق می کند.

5- ادای حق والدین از امور فطری و انسانی است نه آنیکه در خصوص مسلمانان یا مومنان باشد،

زیرا که خداوند در قرآن فرمود: و وصینا الا نسان  و نفرمود : و وصینا المسلم

6-هم چنان که شکر خدا از اسباب برکت است ، شکر والدین نیز از اسباب برکت است.

7- هم چنان که در آخرت از بسیاری از حقوق سوال می شود بالا خص از حق پدر و مادرسوال

خواهد شد.

8- همچنان که انسان می بایست در برابر خداوند متعال متواضع باشد، در برابر پدر و مادر باید

کمال تواضع را داشته باشد.

9-جالب اینکه در خصوص احترام پدر و مادر توصیه به هر دو می شودولی به هنگام بیان زحمات

و خدمات تکیه روی زحمات مادر می نماید تا انسان رامتوجه ایثارگری ها و حق عظیم او سازد.

 

رسول خدا(ص) فرمودند: همانا عاجز ترین مردم کسی است که از دعاکردن ناتوان باشد و

بخیل تر ین افراد آنستکه از سلام کردن بخل ورزد.


چهارشنبه 7 تیر 1391

استفاده از شش چیز پس از مرگ؟؟

   نوشته شده توسط: reza nz    

امام صادق (ع) می فرماید:

شش چیز است که مومن پس از مرگش از آنها استفاده می برد,

1- فرزند صالحیکه برای او طلب آمرزش کند.

2- قرآنی که در آن می خواند.

3- چاه آبی که حفر می کند.

4- درختی که می نشاند.

5- آبی که بر مردم وقف می کند.

6- راه و روش خوبی که پس از او از آن راه پیروی کنند.

 

امام هادی (ع): خوبتر از خوبی انجام دهنده خوبی است.


تعداد کل صفحات: 2 1 2