یکشنبه 30 مهر 1391

دوری از غفلت !!

   نوشته شده توسط: reza nz    

حضرت علی (ع)در خطبه بیستم نهج البلاغه می فرمایند:

اگر چیزی که مردگان بعد از مرگ , می دیدند شمانیز می دیدید , وحشت می کردید

و آن وقت سخنان حق را می شنیدید و اطاعت می کردید, ولی آنچه آنان می بینند

شما نمی بینید و به زودی می بینیدو اگربخواهید شما نیز می توانید ببینید, چرا که

 سخنان حق را( در قرآن و روایات) به شما گفته اند, اگربشنوید هدایت می شوید.

به طور یقین شما مطالب عبرت آموز را دیده اید و از آنچه حرام است از طرف خداوند

نهی شده اید و هیچ کس بعد از فرشتگان, به غیر از انسان, مامور تبلیغ از طرف

 خداوند نبوده است.

 

حضرت محمد (ص): مسلمان کسی است که مسلمان دیگر از دست و زبانش در

امام باشد.


پنجشنبه 30 شهریور 1391

استخوانهای بدن چه کاریانجام می دهند ؟

   نوشته شده توسط: reza nz    

استخوانهابرای قسمتهای نرم بدن اتکیه گاه هستند و بدن را به شکل ثابتی نگاه

می دارند. اگر بدن استخوان نداشت هرزمان به شکلی در می آمد.استخوانها سپر

بدن نیز هستند.مثلا اگر دندهنداشتیم مختصر افتادن یا فشاری, به قلب یا ریه یا

عضو دیگری از بدن ما صدمه میزد. استخوانها با کمک ماهیچه هاسبب می شوند

که ما بتوانیم اعضای مختلف بدن را حرکت بدهیم.استخوانها علاوه بر اینکه تکیه گاه

قسمتهای نرم بدنند و آن قسمتها را از آسیبحفظ می کنند,گلبولهای قرمز خون را

تولید وکلسیم را ذخیره میکنند که برای سلامت و مخصوصا رشد بدن عضو مهمی

 است.

 

از امام صادق(ع) از پدرانش نقل شده که رسول خدا(ص) فرمود: نشستن در مسجد

برای انتظارنماز عبادت است مادامی که حدثی سر نزند سوال شد: حدث چیست.

فرمود: غیبت کردن.


جمعه 10 شهریور 1391

دوری از غفلت !!!

   نوشته شده توسط: reza nz    

حضرت علی (ع)در خطبه بیستم نهج البلاغه می فرمایند:

اگر چیزی که مردگان بعد از مرگ , می دیدند شمانیز می دیدید , وحشت می کردید

و آن وقت سخنان حق را می شنیدید و اطاعت می کردید, ولی آنچه آنان می بینند

شما نمی بینید و به زودی می بینیدو اگربخواهید شما نیز می توانید ببینید, چرا که

 سخنان حق را( در قرآن و روایات) به شما گفته اند, اگربشنوید هدایت می شوید.

به طور یقین شما مطالب عبرت آموز را دیده اید و از آنچه حرام است از طرف خداوند

نهی شده اید و هیچ کس بعد از فرشتگان, به غیر از انسان, مامور تبلیغ از طرف

 خداوند نبوده است.

 

حضرت محمد (ص): مسلمان کسی است که مسلمان دیگر از دست و زبانش در

امام باشد.


چهارشنبه 8 شهریور 1391

حسد ؟

   نوشته شده توسط: reza nz    

کسانی که حسد را در خود پرورش داده و حسود بار آمده اند, لحظاتشان با ناراحتی

و اضطراب می گذرد و وجودشان پر ازکینه و شقاوت است.

به دو سخن از پیشوایان خود در این باره گوش فرادهیم:

رسول خداکه درود و تحیت خدا بر اوو خاندانش باد , فرمودند:

از حسادت بپرهیزید, زیراهمان طورکه آتش , هیزم را می سوزاند و نابود می سازد,

حسد نیز کارهای نیک شمارا بی اثر و نابود می سازد.

اما م صادق که تحیت و سلام به او باد, فرمودند:

آنچه دین شما را فاسد می کند سه چیز است: 1- حسد , 2- خود پسندی

3- به خود بالیدن,(( بکوشید با این سه چیز , دینتان رانابود نسازید))

 

حضرت باقر (ع) در مورد نخستین درجه ایمان می فرماید:

هرکس گناهش او را ناراحت کرد و کار نیکش او را شادمان ساخت او مومن است .


یکشنبه 29 مرداد 1391

به مردم احسان کن !!!

   نوشته شده توسط: reza nz    

لقمان حکیم به فرزندش می فرماید:

فرزندم! به کسانی که سزاوار احسان باشند, احسان کن و در این کار خدا را منظور بدار

و در بخشش شرط اعتدال را رعایت کن , نه بخل دست تو را از انفاق لازم باشد بازدارد

و نه تبذیر مال تو را به باد فنا دهد.برای یتیمان پدری مهربان باش و بدان آمرزش گناهان

در سایه پیروی حق است.

پسرم! ابتداءرعایت همسایه کن آنگاه به خودت برس, اول رفیق پیدا کن سپس به سفر

اقدام نما, نیکی را به نیکی مکافات کن و بد کار واگذار که بدتر از آنچه در حق خود کرده

 تو نمی توانی به او وارد سازی.

 

امام باقر (ع): به کودکان خود درس دین بیاموزید پیش از آنکه گمراهان آنان را گمراه کنند.


پنجشنبه 19 مرداد 1391

ساکنین دیار ومشت ؟

   نوشته شده توسط: reza nz    

امام علی (ع)درراه بازگشت از جنگ صفین ,وقتی به قبرستان کوفه رسید, ایستادو

این سخنان را ایراد فرمود:

ای ساکنین دیار وحشت! ای تنهایان! ای وحشت زدگان! ای خاک نشینان گورهای

تنگ و تاریک! و ای جدا شدگان از وطن!شما از پیش ما رفتید و ما به زودی به شما

ملحق می شویم. ماندگان خانه های شما را اشغال کرده و همسرهای شما به عقد

نکاح خود در آوردند و اموال شما را بین خود تقسیم کردند.

سپس اماروکرد به اصحاب خود و فرمود: اگر این اموات اجازه سخن گفتن داشتند,

به شما می گفتند که بهترین و سودمند ترین توشه ها , تقوا و پرهیز کاری است.

 

رسول اکرم(ص): نمازی که از قلب بر نخیزدمورد قبول خداوند بزرگ نیست.


سه شنبه 10 مرداد 1391

موجودی از جنس عقرب ؟؟؟

   نوشته شده توسط: reza nz    

پیغمبر اکرم (ص):  می فرماید:

هنگامیکه قیامت بر پا می شودموجودی از جنس عقرب از دوزخ بیرون می آید

که سرش در آسمان هفتم و دمش زیر زمین و دهانش از شرق تا مغرب است و

می گوید کجایند کسانی که با خدا و رسولش جنگ کننده بودند, پس جبرئیل نازل

می شود و می گوید چه کسانی را می خواهی ؛ گوید پنج طایفه را ؛؛ترک کننده

نماز , منع کننده زکوة ,و خورنده ربا و شرابخوار و کسانی که در مسجد حدیث دنیا

می کنند( یعنی تکلم کنندگان به مال حرام مانند غیبت و تهمت به مسلمان و مانند

ترویج باطل و ثناء ظالم و مدح کسی که سزاوار ستایش نیست.) 

 

پیغمبر اکرم (ص): مبادا آثار نیکان در تونمودار باشد و نیک نباشی که در  این صورت

با ریا کاران محشور خواهی شد.


تعداد کل صفحات: 29 1 2 3 4 5 6 7 ...